Klimatické zóny :: PalmParadise - Klub přátel palem ::
PODNEBNÁ PÁSMA

Nejrozšířeněji užívaný systém kategorizace ( třídění ) podnebních klimatů je ODDĚLENÍ ZEMĚDĚLSTVÍ SPOJENÉ STÁTY ( USDA-United States Department of Agriculture ) - Systém odolnosti rostlinstva dle podnebních pásem. Tento systém popisuje 11 podnebních pásem dle průměrných minimálních teplot v zimních obdobích, jakožto následující:

USA PÁSMA

    
Teplota (C°)ZonaTeplota (F°)
pod -45.51pod -50
-42.8 to -45.52a-45 to -50
-40.0 to -42.72b-40 to -45
-37.3 to -40.03a-35 to -40
-34.5 to -37.23b-30 to -35
-31.7 to -34.44a-25 to -30
-28.9 to -31.64b-20 to -25
-26.2 to -28.85a-15 to -20
-23.4 to -26.15b-10 to -15
-20.6 to -23.36a-5 to -10
-17.8 to -20.56b0 to -5
-15.0 to -17.77a5 to 0
-12.3 to -15.07b10 to 5
-9.5 to -12.28a15 to 10
-6.7 to -9.48b20 to 15
-3.9 to -6.69a25 to 20
-1.2 to -3.89b30 to 25
1.6 to -1.110a35 to 30
4.4 to 1.710b40 to 35
4.5 a více1140 a více

Tyto Zóny by ovšem měly být brány spíše s rezervou. Konec konců, podle tohoto systému např. Severní Devon ( Jihozápad Anglie ), by měl býti pásmo č. 9, stejně jako pobřeží Californie či Severní Floridy a být o trochu teplejší než Madrid ( Zóna 8 ), podstatně však teplejší než Dallas (č.7 - 8 ) a být téměř tropický, srovnatelný se Santa Fe v Novém Mexiku, USA ( č.11 ). Severní Devon (Anglie) však není tak zcela subtropický ráj jak jeho Zóna navrhuje. Severní Devon je v zimě velmi vlhký. Spousta palem a exotických rostlin je schopna přežívat mrazy pouštních such dobře, zatímco ve velkých plísnivých Evropských zimách by mohly ihned padnout. Zkrátka, nenechte se zmást myšlenkou, že můžete srovnávat číslo zóny své oblasti se zónovým číslem požadovaným pro určitou rostlinu a očekávat, že rostlině se bude dařit. Není to tak jednoduché !
Někteří lidé si rozdělují systém USDA ještě dále do podkategorií (např. Zóna 7a, 7b..atd.). Potom dále ještě existuje starší Zónový systém, zvaný "Zóna Západu Slunce", který zdá se je stále ještě užívaný některými pěstitelstvími v USA.
V Evropě je zase zcela jiný systém Zón, občas uváděn v zahradnických knihách. Evropské Zóny jsou níže uvedeny. Pokud uvidíte Zónu zaznamenanou v Evropské knize, určitě si napřed zjistěte o který systém se vlastně jedná!

Evropská podnebná pásma (zóny)

Zóna: minimální teploty ve °C v ziměTedy, co je možné udělat v našem podnebném pásmu, aby se šance na pěstování subtropických rostlin v naší oblasti vylepšila ? Ukázalo se, že existuje několikero cest, kterými se dá subtropickým chladu-odolným rostlinám pomoci přežít a prospívat v chladnějších oblastech.

Faktory ovlivňující odolnost palem vůči chladu:

Klima toho určitého místa, kde je palma vysazena (množství srážek, vlhkost vzduchu, délka mrznoucích období a také povětrnostní podmínky), dále je důležitý již zmíněný věk palmy a dostatečně vyvinutý kořenový systém, zdraví a genetika každé individuální rostliny a složení půdy.
Zajímavý odkaz: http://www.chmi.cz/meteo/ok/atlas/uvod.html


Ověřte si fakta jako…:

požadavky a původ vysazované subtropické rostliny a snažte se je porovnat se svým skutečným podnebím-konkrétního místa. Pokud rostlina pochází z klimatu suché pouštní oblasti, je velmi nepravděpodobné, aby prospívala např. v oblasti s vysokými deštnými srážkami. Pokud zase pochází z nějakých vlhkých subtropických zemí, nebude se jí dařit v podnebí chladných suchých větrů.

Dobrý odtok vody

Všechny mrazuodolné palmy a yuky potřebují velmi dobrý odtok. Důkladně připravte sázecí jámu. Hrabte ji na pozemku, kde je např. dobře vyhnité hnojiště, kompost či rašeliniště, velmi vhodné je do jámy vsypat hrubý štěrk, či hrubý písek jako drenáž pro lepší odtok jarní vody.Ve velmi těžké půdě je též dobrý nápad sázet je na vyvýšenině nebo na svahu, pokud je to možné.

Dobrá pozice je žádaná

Všeobecně nejlepší je sázet palmy na značně slunné straně směrem ke slunci - např. směrem na Jih na polokouli Severní, a zase směrem na Sever na polokouli Jižní.

Zakrývání rostlin

Vhodné je vytvořit silnou vrstvu v okolí rostliny, k použití např.: nařezaná/nalámaná stromová kůra (mulčovačka), hrubý písek nebo štěrk se osvědčili jako dobrá vrstva - pokrývka. Pokrývka má spoustu výhod. Hrubý štěrk (dobrý je o velikosti 2,5 cm) má také výhodu, že drží základ (bod na kterém kmen následuje kořeny) rostliny dobře odtokový. Na ten je pak dobré nakupit hromadu (pokrývku) - např. vrstvu mulčovačky, klestí nebo i smrkových listů kolem dokola. Toto pak pomáhá předcházet hnití základu za studených, vlhkých zim. 10-15cm pokrývky je spolehlivé minimum.

Špatný vliv větrů

Kromě špatného odvodnění může být taktéž vítr velmi ničivý. Studený vítr je schopen rostlinu zcela odvodnit, produkujíc tak efekt zvaný "pálení větrem". K ochraně nám pomůže jednoduchá kovová nebo dřevěná konstrukce umístěná přímo nad rostlinou, a toto celé omotat igelitem (vhodná je např. bublinková folie). Mezi igelit a rostlinu je dobré dát netkanou textilii pro zabránění listům v kontaktu s vodou (=oroseným igelitem). Rostliny je velmi vhodné umístit do ochrany jiných stromů (přirozených lámačů větrů).

Ukázky zazimování zde

Poslat příspěvek/dotaz: palm.paradise@seznam.cz