Průvodce nakupováním palem
(zprac. K. Muselíková)
:: PalmParadise - Klub přátel palem ::
I. část teoretická: Hlavní zásady a praktické rady pro úspěšný nákup palem

1) Nákup zdravých a silných rostlin je důležitým předpokladem pro jejich další správný vývoj a bezpečné přezimování. Velkopěstírny sice zásobují mladé rostliny velmi vysokými dávkami růstových regulátorů pro rychlý růst, ale neprovádí selekci vitálních jedinců – neoddělují je od slabých a neživotaschopných (koneckonců ani to není v jejich zájmu), takže se v nabídce prodejců objevují obě skupiny a existuje tedy velká pravděpodobnost, že si domů přinesete jednoho z neživotaschopných jedinců, kterého snadno postihne nemoc. Hlavní předností nákupu ve velkých zahradnických obchodních centrech, nebo specializovaných částech obchodních řetězců je skutečnost, že vidíte, co kupujete. Sami si tedy můžete prověřit kvalitu rostlin a sami si můžete vybrat. Obsluhující personál má solidní vědomosti o nárocích rostlin, neváhejte se ně zeptat. Vybírejte zdravě a silně vyhlížející rostliny a dívejte se také na stav substrátu (nevhodný je nedostatečný, nadměrně mokrý, nadměrně suchý). Rostliny by měly mít v každém případě celé kořeny pokryty zeminou. Celkově má stavba rostliny poskytovat dojem, že se o ni správně pečuje. Zdravé palmy poznáte podle pěkného vzrůstu a harmonického tvaru (měly by stát kolmo v květináči), bohatého olistění, zelených listů beze skvrn a musí mít zřetelné - viditelné základy nových, rašících listů v růstových vrcholech. Barva listů palem se liší podle druhu a proto nemusí být kritériem zdravotního stavu. Vyplatí se také kontrolovat spodní strany listů pro případné škůdce. Nepřehlížejte také skladovací podmínky, např. jestli palma nestojí v průvanu, v teplém prostředí může být palma přeschlá, neotužilá a oslabená; v chladném prostředí je mokrá půda chladná a rostlina také oslabená; obtížněji potom snáší změnu místa.

2) Vypěstování vzrostlé palmy představuje mnohaletou péči, je proto nutné počítat s výrazně vyšší cenou, než u běžných dvou, čtyřletých rostlin. Všeobecně platí, že výhodný nákup u těchto rostlin neexistuje - pro nepřiměřené snížení ceny musí být závažný důvod. Tím může být nízká kvalita rostliny.

3) Hlavní nevýhodou zásilkových obchodů je, že není možné osobně si rostlinu prohlédnout. Její kvalita je tedy plně v rukou zasílatele. U tohoto způsobu získávání rostliny je velmi důležitý údaj o její velikosti v době dodání. Zaměřte se na tento parametr při výběru rostlin podle katalogu. Obrázky velkých rostlin mohou vést ke zklamání, doručená rostlina nemusí být stejné velikosti.

4) Nevýhodou nákupu mladých rostlin je větší náchylnost k chorobám a škůdcům, výhodou je, že jsou cenově příznivé a od mládí prochází „vlastníma rukama“, takže jim můžete vytvořit příhodné pěstební podmínky za kterých se budou bezproblémově vyvíjet. Je to volná cesta ke sbírání vlastních zkušeností (lidské chyby ale palmová říše neodpouští, poškození na dlouhou dobu sníží půvab postižené palmy).

5) Nevýhodou nákupu starších exemplářů je, že se obtížněji přizpůsobují novým podmínkám, výhodou je, že je máte v plné kráse a mohou plnit hned svou dekorační funkci. Při nákupu subtropických druhů je užitečné informovat se, kde byly tyto rostliny skladovány; palmy od dodavatelů z Itálie bývají pěstovány venku a není třeba je výrazně aklimatizovat, rostliny z holandských skleníků otužujte lehkým zastíněním a ochranou před větrem. Během této doby rostliny nepřihnojujte ani nepřesazujte. Dlouhodobě pěstované starší exempláře subtropických palem ve skleníkovém klimatu mohou mít problémy u nás s přezimováním. Nejvhodnější doba pro změnu místa a aklimatizaci palmy je jaro nebo léto.

6) Palmy pocházející z tropických oblastí neznají období klidu a jsou mimořádně citlivé na mráz. Tropické druhy palem nenakupujte v zimním období pokud neznáte jejich podmínky skladování. Tyto rostliny všeobecně nesnáší průvany a „studené nohy“, nemůžete přesně odhadnout jejich dosavadní podmínky pěstování a dodejme, že žádná prodejna nezajišťuje vytápěné podlahy a neposkytuje tropickým druhům teplé substráty. Problémové případy hned nerozpoznáte a zklamání z těchto nákupů přichází později. V teplotách hluboko pod nulou tyto druhy také nemusí přežít transport. Pokud je nákup v zimě nezbytně nutný, převážejte je ve vyhřátém autě.

7) Rostliny po přenesení domů 14 dnů izolujte od ostatních (zabráníte případné nákaze zdravých rostlin). Aby mladé rostliny ve velkovýrobě optimálně přijímaly vodu a hnojivo, pěstují se ve spec. substrátech, často v čisté rašelině. Je proto vhodné tyto mladé rostliny po aklimatizaci přesadit do nového, vhodnějšího substrátu. Přenesené palmy se doporučuje nestavět blízko topných těles, nevystavovat slunci, nehnojit dokud palma nezačne viditelně aktivně růst a nenechat vyschnout.

8) Malé odlišnosti můžete zaznamenat po přenesení rostliny na nové stanoviště. Silná a zdravá rostlina se s touto změnou brzy vypořádá. Pokud studujete její nároky a poskytujete jí vše potřebné, bývá neúspěch v pěstování rostliny způsoben právě špatnou a nevitální „sazenicí“. Znalost botaniky (původ palmy) vám umožní zajistit rostlinám vyhovující podmínky po celý rok, aby se mohly harmonicky vyvíjet a plně využít svůj genetický potenciál. Díky ohromné různorodosti původního přírodního stanoviště můžeme nalézt pro většinu místností v interiéru odpovídající druh palmy. Čím lépe bude vámi vybrané místo odpovídat přirozeným nárokům palmy, tím lépe bude prospívat. Rozhodující jsou často světelné poměry.

9) Při nákupu subtropických druhů myslete na vhodné umístění během zimního období (tyto druhy potřebují dodržet klidovou fázi - chladné a spíše suché místo, velké rostliny také dostatek prostoru). Výběr velkých rostlin dále přináší problémy se stěhováním z venkovních stanovišť (myslete přitom na schody!). Při umístění vzrostlých rostlin na zahradách umístěte pod nádoby s odtokovými otvory podložky, zamezíte tak prorůstání kořenů rostlin do země a škodám na kořenech při sklízení na podzim.

10) Nádoby na letnění vybírejte těžké, keramické s odtokovými otvory (na venkovním stanovišti zamezíte převrácení a polámání rostlin). Keramické nádoby z asijských zemí mají často chyby z vypalování a nejsou vhodné do mrazu. Absolutně kvalitní (a mrazuvzdorné) jsou terakotové nádoby z Itálie, Španělska, nebo Portugalska.

11) Při nákupu vzrostlých exemplářů myslete na nosnost a statiku případného balkónu. Zatížení nádobami s rostlinami nesmí překročit 250 kg na m2.

12) Při nákupu palem myslete na nebezpečné trny u některých druhů a na to, jestli mají děti, nebo zvířata přístup k rostlině.

13) Kouzlo jihu a dokonalý dojem na letním stanovišti vytvoříte kombinací subtropických druhů palem s kvetoucím houštím Bougainvillea glabra. Dokoupením této rostliny si vytvoříte středomořskou terasu a navodíte prázdninovou náladu a atmosféru, kterou známe z jižních zemí. Venkovní palmy je vhodné podsazovat (zemina rychle nevysychá). Vhodné jsou lobelky, nebo petúnie.

foto
II. část praktická: Přehled možných poruch růstu u nakupovaných palem
foto foto foto foto
Suchem poškozený datlovník Roebelenův má otevřené hypostomatické průduchy pro zachycení alespoň vzdušné vlhkosti. P. roebelenii se řadí mezi vlhkomilné druhy – nesnáší přesychání kořenového balu a stejně tak nízkou vzdušnou vlhkost a plné slunce.

Další ukázky suchem stresovaných rostlin (suché špičky, nebo suché růstové vrcholy vám dobře napoví, že rostlina prošla krátkodobým, nebo dlouhodobým obdobím sucha):

foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto
foto foto foto
foto foto foto
foto foto foto
foto
Usušený Chamaerops humilis
foto
Velkolisté rostliny mají větší odpařovací plochu, jsou tedy velmi žíznivé a potřebují proto zvýšenou zálivku, obzvláště na plném slunci. W. robusta také potřebuje pro správný vývoj hodně místa.
foto foto
Tady jsou adepti na to, aby se defektní vývoj projevil později (až u vás doma) Palmy mají tuhé listy, takže se u nich vadnutí v počáteční fázi nerozpozná a zklamání z nákupu přichází později. Dále také pokud takto vysušené rostliny přinesete domů a hned přihnojíte, můžete jim spálit kořeny.
foto foto
Zvláštní barva listů nemusí signalizovat poškození, barva světlezelenožlutá u druhu D. lutescens je přirozená, také její stonky, či řapíky se na světlém stanovišti zbarvují do žluta.
foto foto
U cykasů světle zelená barva signalizuje poruchu… …a zřejmě dlouhodobě vyschlou zeminu. Nicméně „obtloustlé“ kořeny cykasů nejsou nikdy obaleny kořenovým vlášením, jako je tomu u ostatních rostlin a díky tomu může kořenový systém občas zcela proschnout. Občasné sucho tedy cykasům nejen že neuškodí, ale dokonce prospěje.
foto foto
Takto se projeví porucha u cykasu, když substrát doslova plave. Příliš mokrý nebo suchý substrát také snižuje obranyschopnost proti živ. škůdcům (oslabená rostlina může být napadena po přenesení na nové stanoviště), je moudré vyvarovat se extrémů.
foto
Kokosovník – na jeho měkkých listech někdy masově škodí svilušky – při nákupu rostlin pozorujte spodní strany listů, pokročilá invaze a charakteristické pavučinky bývají dobře viditelné už pouhým okem.
foto foto
Často se sytě zelený kompaktní kokosovník mění v neduživou, nažloutlou, nebo zhnědlou „metlu“. Příčina může být v tom, že sazenice spotřebovala všechny živiny endospermu a současně nedostatečně vyvinula kořeny a tudíž trpí nedostatkem živin. Defektní vývoj je současně podpořen nedostatkem světla a tepla. Teploty pod 15 °C jsou pro kokosovník smrtonosné.
foto foto foto
Nezdravě vyhlížející rostlina a šedozelená barva nového listu upozorňuje na kontrolu květináče (nedostatečně vyvinutý kořenový systém, o suchém substrátu tady nemůže být řeč, protože neexistuje).
foto foto
Naopak dobře prokořeněná rostlina už potřebuje přesadit.
foto
Zežloutnutí a opad spodních listů je normální jev, pokud z růstového vrcholu raší nové, zdravé listy (tvoří se tak kmen).
foto foto foto foto
Už mnohokrát jsem se přesvědčila o tom, že washingtonky sázené ve skupince pro zvýšení atraktivity jejich prodeje nejsou moc šťastné a ztrácí vitalitu.
foto foto
Na venkovních stanovištích se vyplatí kontrolovat plísně na listech.