Žralok nemůže dostat rakovinu
(zprac. K. Muselíková)
:: PalmParadise - Klub přátel palem ::

je kniha o netradičním, ale logickém přístupu k léčbě rakoviny – příběh o jednoduchém pozorování, o brilantní teorii a o praktickém použití této teorie – doporučuji přečíst tyto mimořádně zajímavé knihy:

Žralok nemůže dostat rakovinu (1997)
Žraloci stále ještě nemají rakovinu (1998)

foto

Informace, které mohou být někomu užitečné (poslední pomoc), aktuální v době pandemie rakoviny

Základní fakta:

a) Vzhledem k tomu, že nelze žít v naprosté skleníkové izolaci, do našeho těla se za rok dostanou zhruba čtyři kilogramy (!!!) toxinů – potenciálně karcinogenních látek.

b) Centrum pro rakovinu McGill v USA rozeslalo dotazníky lékařům a onkologům předepisujícím chemoterapie. Jednou z otázek byla: „Kterou z následujících protokolů chemoterapie byste využil, kdyby vám byla diagnostikována rakovina?“ Namísto zaškrtnutí jedné anebo vícero možností, 64 ze 79 lékařů by chemoterapii absolutně odmítlo, a to hlavně kvůli její neefektivnosti a toxicitě. (www.canceractive.com)

Níže je v několika bodech vypsáno o co v knize Žralok nemůže dostat rakovinu jde – základní fakta poskytnutá Dr. Lanem:

1) U dospělého, zdravého člověka je soustava cév již dobře vyvinuta a tvorba nových cév (angiogeneze) se objevuje zřídka (při hojení ran a zlomenin, při oběhových poruchách, nebo během vývoje nádorů…)

2) Podstata nemoci rakoviny spočívá v tvorbě nových krevních cév (angiogeneze) a přívodu výživy (krve, kyslíku a živných látek) k nádorovým buňkám.

Nádor je nově vzniklá rostoucí tkáň složená z množících se buněk, nad nimiž organismus ztratil kontrolu. V nádoru a jeho blízkosti se vyvíjí vlastní soustava vyživujících cév (neoangiogeneze) – nádorová hmota uvolňuje látku, aktivující neoangiogenezi. Buňky nádoru mohou metastázovat, to znamená rozšíří se na vzdálená místa v těle krevní nebo mízní cestou, kde tvoří druhotné nádory (mají-li tyto buňky přežít musí v místě metastázy vyvolat tvorbu cév – růst nádoru je závislý na růstu nových krevních cév). Rostoucí nádory mohou utlačit životně důležité orgány a připravit je o výživu. Smrt těchto orgánů znamená smrt jejich nositele.

3) Žralok nemá ve svém těle jedinou zvápenatělou kostičku, kostry žraloků sestávají čistě z chrupavek. Chrupavčité jsou také ploutve a žraločí lebka. Chrupavka je tkáň, která na rozdíl od kostí nemá cévní zásobení- neobsahuje krevní cévy, mízní cévy, ani nervy, jinak řečeno chrupavku neprostupují žádné cévy. Proto žralok neonemocní rakovinou ani během testů v prostředí silně karcinogenních látek, nebo po naočkování těmi „nejhoršími“ látkami. Není sice přesné, že žralok vůbec neonemocní rakovinou, ale od roku 1965 se vyskytlo jen 20 případů, kdy byla u žraloka pozorována rakovina, což je považováno za zanedbatelné. Vědci se začali ptát, jak to, že žralok není náchylný ke zhoubnému bujení.

4) Žraločí chrupavka (a nejen žraločí, také hovězí, telecí, apod.) obsahuje minimálně 3 různé proteiny (= prokázáno – u žraloka je ovšem vysoká koncentrace těchto potřebných proteinů), které zabraňují vzniku a rozvoji nových cév. U vyvíjejícího se žraloka neprobíhá běžná přeměna chrupavky na kosti. Tento objev se stal klíčem pro možnou inhibici výše zmíněné neoangiogeneze (novotvorba cév v nádoru) a tedy zabránění metastáz (přenosů), které následují. Aby nádorová buňka mohla metastázovat, musí buňka prvotního nádoru získat přístup k cévě, přežít cestu cévou, usadit se v drobné cévě cílového orgánu a vyvolat v cílovém orgánu novotvorbu cév. Jediné co stojí mezi udržením přenesené nádorové buňky v klidovém stavu a mezi její proměnou v rozrůstající se druhotný nádor je vývoj systému krevních cév. Má-li prvotní nádor výraznou angiogenní vlastnost má i druhotný nádor tutéž vlastnost. Pokusy na myších dokázaly, že angiostatin, protein – inhibitor angiogeneze vytvářený primárním nádorem, může potlačit růst metastáz. Pokud se primární nádor odstraní, snižuje se obsah angiostatinu a metastázy se rozšiřují.

5) Inhibice neoangiogeneze nezbytně požaduje dlouhodobé podávání látky, a proto musí být toxicita používaného inhibitoru nejlépe žádná. Rozvoj nové cévní sítě se dá potlačit použitím výtažku ze žraločí chrupavky s inhibičními proteiny – nevyživované nádory se zmenšují a mění na želatinovou, mrtvou hmotu (tkáň uvnitř nádoru změnila barvu z růžové na šedou, což je příznak odumření) – Dr. Lane v knihách uvádí jeho konkrétní případy pacientů (popisuje každý zvlášť), které lékaři určili za nevyléčitelné, v posledním stádiu rakoviny – konvenční léčba v těchto případech nezabírala a v poslední fázi byli léčeni (a vyléčeni, nebo téměř vyléčeni) pouze žraločí chrupavkou, obsahující proteiny zabraňující tvorbě nových cév a tedy výživě nádorů a tvorbě metastáz. Obecné stanovisko pacientů, kteří podstoupili terapii žraločí chrupavkou: po 4 týdnech se cítí lépe, po 6 týdnech se bolesti v řadě případů zmírňují a po 8 týdnech se začíná nádor zmenšovat. Mnozí z pacientů, kteří se již připravovali na smrt – žijí.

6) Žraločí chrupavka s inhibičními proteiny se může použít nejen pro léčení, nýbrž i jako preventivní prostředek zabraňující vzniku nového cévního systému a tomu, aby se nádor vůbec vyvinul.

7) Žraločí chrupavka neúčinkuje u těch typů rakoviny, které nejsou závislé na neoangiogenezi (leukemie…).

8) Výroba je velmi náročná (proteiny zabraňující tvoření nových cév fungují pouze celé-původní v neporušeném stavu = nesmí procházet teplem, apod. a v těle se musí co nejdříve dostat k nádorům-je třeba, aby se bílkovinný obsah vstřebal dříve, než jej zničí trávicí enzymy). Postup přípravy žraločí chrupavky vyžadoval 8 let práce Dr. Lanea, než se dosáhlo dokonalosti.

9) V knize jsou popsány složky sušené žraločí chrupavky (např. neobsahuje žádné těžké kovy, protože za nepřítomnosti krevních cév se nemohou v chrupavce uložit).

10) V knize je také popsáno účinné dávkování žraločí chrupavkou onkologickým pacientům, které bylo použito a které je obecně doporučeno. Konvenční léčba může být doplněna terapií žraločí chrupavkou.

11) O terapii žraločí chrupavkou by se měl každý vždy poradit se svým ošetřujícím lékařem. Žraločí chrupavka není vhodná pro pacienty s onemocněním srdce a cév, pacienty čekající na operaci a v období po operaci (30 dní), během hojení ran, pro těhotné ženy…

12) Jediný vedlejší účinek žraločí chrupavky je občasná plynatost střev v případě použití vyšších dávek.

13) Dr. Lane nepracuje s prokázaně neškodnou žraločí chrupavkou v laboratoři, ale přímo s pacienty v nemocnicích pod vedením lékařů.

14) Dr. Lane nechce žraloky masově vyvražďovat, ale efektivněji s nimi hospodařit, často se totiž loví jen pro ploutve. Po odřezání ploutví se hází zpět do moře. Spolupracoval s odborníky na žraloky.

15) Vědci se zabývají pouze léky, které se dají patentovat. Vědecká výchova vědeckých detektivů přikazuje hledat čistou chemikálii, kterou je třeba izolovat, syntetizovat a ve výsledku patentovat lék. V mezinárodním měřítku se odhaduje, že farmaceutické firmy syntetizují 6200 sloučenin na jeden schválený lék.

Pro zdravotní potraviny se patenty získávají těžko, protože se obtížně získávají podklady o účinnosti takových potravin. Proto patent (celé znění patentu je v knize), který Dr. Lane v roce 1991 získal na výrobu přírodního produktu – nechemické žraločí chrupavky je velmi cenný; ve zdravotnicko-potravinářském průmyslu byly uděleny pouze tři patenty (uvedeno v originální knize Dr. Lanea vydané v roce 1992). Dr. Lane účinnost žraločí chrupavky inhibovat angiogenezi prokázal na kuřecím zárodku, pokusy s implantovanými nádory byly provedeny v Ústavu Julese Bordeta. Tento patent má ochránit spotřebitele před „černými“ , nekvalitními kopiemi, jak už bylo zmíněno, výroba je složitá; aktivní látkouv chrupavce je celý protein (proteiny), nikoli aminokyseliny, z nichž je protein tvořen.

16) Nikdy jste o účincích žraločí chrupavky neslyšeli, protože chrupavka je jednoduchá, v přírodě se vyskytující látka, klasifikovaná jako doplněk výživy, nikoli jako léčivo. Označení a reklamní materiály tedy nemohou obsahovat žádná přímá, nebo nepřímá tvrzení o jakýkoliv léčebných účincích. Žraločí chrupavka tak zůstává utajena. Kdokoli by ji prodával s tím, že má léčebné účinky, může být trestně stíhán, pokutován a dokonce i uvězněn. V obchodech nesmí být umístěny knihy a časopisy o léčebných účincích v bezprostřední blízkosti tohoto produktu.

17) Ztráta zisků farmaceutického průmyslu je jeden důvodů, proč úřady nedotují další výzkum tohoto poměrně levného přírodního produktu.

18) Chemoterapie, ozařování, chirurgický zákrok – v těchto slovech se asi mnoho útěchy nenajde. Lékaři používají chirurgické zákroky, ozařování, nebo chemoterapie, ale výzkumy ukazují, že výsledky jsou často stejné, ať léčíte rakovinu těmito metodami, anebo neděláte vůbec nic. A tak namísto uvážení možnosti alternativní léčby nutí lékaři své pacienty, aby nedělali vůbec nic.

19) Jména lékařů, užívající terapii nechemickou žraločí chrupavkou lze najít v knize Johna M. Finka Third Opinion (Třetí názor). Terapii žraločí chrupavkou uznávají zejména lékaři, kteří pracují v blízkosti Dr. Lanea a vidí výsledky na vlastní oči.

20) Co následovalo po vydání první knihy popisuje druhá kniha… např.:

- FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léků) udělil žraločí chrupavce statut nového experimentálního léku a dokonce vypustil fázi testů na zvířatech, čímž potvrdil, že žraločí chrupavka je neškodná.

- výsledky kubánské studie Dr. Lanea sledovali v reálném čase miliony lidí v USA prostřednictvím prvotřídního a na témata náročného televizního pořadu 60 minut.

- Dr. Lane se také zabývá problematikou absrobce celých proteinů v jejich aktivní formě, která je klíčová pro účinkování produktu (např. upřesňuje, že aktivní proteiny ve žraločí chrupavce nejsou patrně větší než 15000 daltonů a mohou tedy být vstřebávány jako nestrávené celky) a popisuje metodu (organickou technologii) zpracování žraločí chrupavky. Dr. Lane pracuje s celou žraločí chrupavkou.

- poprvé také v této knize dává světu důkazy z kubánské studie – histologické snímky tkáně s ustupujícím bujením – dokumentuje fyziologické účinky žraločí chrupavky. Přesně a konkrétně popisuje co se s rakovinovou tkání a jejím okolím stalo. Důkaz, že žraločí chrupavka může zmenšit velikost nádoru u lidí, pochází z klinických zkoušek na Kubě a ve spojených státech.

- Dr. Lane také poskytuje informace o užívání žraločí chrupavky a jakým způsobem terapii žraločí chrupavkou konzultovat s ošetřujícím lékařem.

21) Napodobeniny se rozmnožily, podnikatelé si nedělají starosti s nějakými patenty. Mnohé produkty nejsou řádně zpracovány a jsou kontaminovány bakteriemi. Jiné neobsahují téměř nic jiného, než cukr. Dr. Lane říká, že jednotlivec, či společnost, která zneužívá zoufalství lidí v konečném stádiu rakoviny, představuje tu nejnižší formu života. Nejjednodušší způsob, jak ověřit kvalitu dané značky žraločí chrupavky je zeptat se výrobce, zda se jeho produkt používal v klinických testech.

(žraločí chrupavka značky BeneFin, která je zmiňovaná ve druhé knize, str. 169): MATRO Praha, s.r.o.

22) Dr. Lane zdůrazňuje, že žraločí chrupavka vyvolává přirozenou, čili biologickou reakci, která je pomalejší než reakce na chemoterapii, či ozařování. Lidé bývají zklamaní po jednom, nebo dvou týdnech terapie chrupavkou. Lidé s rakovinou v pokročilém stádiu mohou počítat se šesti až osmi týdny, než jejich tělo začne reagovat. Musí být tedy trpěliví a nepropadat zoufalství.

23) Chrupavka je nejobdivuhodnější částí žraločího těla. A je to zřejmě také tajemství úspěchu jeho přežívání již více než 300 milionů let na planetě v nezměněné formě. Možná se i z člověka stane zdravější a déle žijící druh. A lidstvo snad už konečně získá úctu k ostatním tvorům.