Přehled nejdůležitějších pravidel výslovnosti latiny
(pomůcka pro správnou výslovnost latinských názvů)
:: PalmParadise - Klub přátel palem ::
Acoelorrhaphe wrightii = acélorhafé wrighcii
PÍŠEME: !! VYSLOVUJEME:
c před a, o, u + před souhláskou (r, l, …) se čte jako k př. orbiculáris (…ku…), microspádix (…kro…)
ALE: c před dvojhláskou: ae,eu, oe c př. Coelococcus = lokokus
ck kk př. Deckenia = dekkénia
cc před a, u, o k př. Laccospadix = lakospádix
ALE: cce, cci kce, kci př. saccifera = sakciféra
ph f př. Hyophorbe (…f…)
oe é (uzavřené) př. Oenocarpus = énokarpus
ae é (otevřené) př. Elaeis = eléis
ALE: ea, ie, ue, eo, oa, ia, iu beze změny: ea, ie, ue, eo, oa, ia, iu
–s– mezi samohláskami z př. koncovky …isis = …izis, nebo uresana = urezána
tio „ti“ před samohláskami (a, e, i, …) cio př. longipetiolata = longipecioláta
tia cia př. schottiana = schotciána
tii cii př. verschaffeltii = verschafélcii
rh, th měkká výslovnost
ss, tt (zdvojené souhlásky) vyslovuje se krátce
ei, oy, oi ej, oj, oj
ya, yu, ye ja, ju, je … př. maya (…ja…)
qui kvi př. quindiuense = kvindiuense
que kve př. yunquensis = junkvensis
ni, di tvrdě ny, dy (latina neměkčí)
ii, yi ii př. ekmanii = ekmánii, decaryi = dekárii
x ks př. xtexensis = kstexensis
dvojhlásky oe, ae, au, ei spontánně dlouhé … důraz při výslovnosti dát na ně

ZKRATKY UŽÍVANÉ V BOTANICE:

f.forma, taxonomická jednotka nižší než varieta/odrůda; např. „Archontophoenix cunninghamiana f. dainty“ = „určitá forma druhu Archontophoenix cunninghamiana

var. – varietas (varieta/odrůda), např. „Chamaerops humilis var. macrocarpa“ = „určitá varieta druhu Chamaerops humilis

sp. – zkratka z latinského species (druh) užívaná za rodovým názvem značí, že určení druhu nebylo provedeno, např. Licuala sp. značí, že jde o palmu rodu Licuala bez dalšího, tj. druhového určení.

spp. – množné číslo od species (druhy); např. Licuala spp. – „všechny druhy rodu Licuala

sp. inc. – species incerta (nejistý druh)

sp. ind. – species indeterminabilis (neurčitelný druh)

sp. n. – species nova (nový druh)Poslat příspěvek/dotaz:
palm.paradise@seznam.cz