Experiment na západě Čech II
(stránka se pravidelně aktualizuje – poslední aktualizace 20. 01. 2019)
:: PalmParadise - Klub přátel palem ::


Přejít na stranu: 1 2 3 4

2016

Na jaře 2016 jsem pokračoval ve výsadbě. Dalším byl, zase italského původu, malý Trachycarpus s pracovním názvem „Rozevlátý Ital“. Po výborných zkušenostech s předchozím krytem (a po seznámení s dalšími problémy některých pěstitelů) jsem zvolil stejnou koncepci i rozměr. I výšku jsem nakonec nechal stejnou, takže je kryt připraven na několik let dopředu.

klubpp.palmparadise.biz klubpp.palmparadise.biz

Březen 2016. Listopad 2016.

Mezi tím postupně přibývají další palmy. Pro letní umístění jsem pro menší v nich zbudoval pěstební stůl. Vzhledem k jejich počtu muselo vzniknout i zateplené, osvětlené a větrané zimoviště. Jeho velikost ale není dostatečná, takže první i druhý kryt slouží i k zimování květináčových palem a dalších rostlin.

klubpp.palmparadise.biz klubpp.palmparadise.biz
klubpp.palmparadise.biz klubpp.palmparadise.biz
klubpp.palmparadise.biz klubpp.palmparadise.biz

Listopad 2016. Leden 2017.

Rok 2016 byl u mě zatím na sucho nejkritičtější. Vzhledem k nedostatku podzemní vody, vlivem předcházející suché sezóny, bylo nutné omezit zalévání na minimum. Vlivem velkého tepla a nedostatku vody jsem přišel o několik čerstvě vysazených dřevin ve volné výsadbě.

2017

Tuto sezónu jsem zahájil (po zkušenostech z předchozího roku) realizací vlastního pojetí „Akce Dešťovka“. Od obytných budov ve spodní části pozemku jsem položil potrubí do nejvyššího místa zahrady. Při naplnění dešťových nádob u jednotlivých svodů ze střech je nadbytečná voda přečerpávána do zásobníků v nejvyšším místě zahrady. Po jejich naplnění stéká po pozemku volně dolů a zvyšuje tak celkový srážkový úhrn na zahradě. Umožňuje to zalévání palem dešťovou vodou po mnohem delší období. Velikost nádob u jednotlivých svodů nebylo možné z prostorových důvodů zvýšit.

klubpp.palmparadise.biz

Pokládka potrubí, duben 2017

klubpp.palmparadise.biz

Čerpadlo napojené na systém potrubí, červen 2017

klubpp.palmparadise.biz

Jako první byl v dubnu 2017 vysazen T.f. wagnerianus s pracovním označením „Pavlína“.

Hlavní událostí roku bylo ale první kvetení velkého Trachycarpusu s pracovním označením „Italská samice“. Na její opylení poskytl pyl od jednoho ze spolehlivých mrchojedských samců p. Málek.

klubpp.palmparadise.biz klubpp.palmparadise.biz

Květen 2017

klubpp.palmparadise.biz klubpp.palmparadise.biz

Červen 2017. Srpen 2017.

Pokročila také výsadba Trachycarpusové aleje. Největší rostlinou je jediný můj Španěl, zcela vlevo. Uprostřed jsou dvě rostliny získané společně s „Italskou samicí“, které také vykazují široké rozložení vějíře letáků (UH2 a UH3). Zcela vpravo je T.f. Naini Tal.

klubpp.palmparadise.biz klubpp.palmparadise.biz

Podzim 2017. Detail dveří, prosinec 2017.

klubpp.palmparadise.biz

Zima 2017/2018

Rok 2017 byl u mě zatím nejdeštivější ze sledovaného období. Kromě třítýdenní epizody na začátku června jsem měl většinou závlahy vypnuté. Díky zahájenému měření srážek jsem mohl konstatovat celou sezónu měsíční srážky od 85 do 95 mm. Kromě září, kdy pršelo minimálně. Přírůstky palem v zemi nejsou nijak oslnivé, obvykle je jeden až dva roky růst pomalejší. Italská samice 5 nových listů a výšku kmene 10cm. Rozevlátý Ital 4 nové listy.Přejít na stranu: 1 2 3 4


Poslat příspěvek/dotaz:
palm.paradise@seznam.cz