Experiment na Jižní Moravě
(stránka se průběžně aktualizuje - poslední aktualizace 10. 12. 2012)
:: PalmParadise - Klub přátel palem ::


Přejít na stranu: 1 2 3 4 5 6 7 8

vinicne_sumice.jpg, 72 kB
Zvláštností Viničných Šumic ( 300m n.m.) je pěstování vinné révy ve stupňovitých vinohradech, jež jsou nejsevernější na Moravě. Celá obec je ze severní strany chráněna strání před nepříznivými ledovými větry...


Faktory ovlivňující odolnost palem vůči mrazu:

Klima místa výsadby (množství srážek, vlhkost vzduchu, délka mrznoucích období a také povětrnostní podmínky), dále je důležitý věk palmy a dostatečně vyvinutý kořenový systém, zdraví a genetika každé individuální rostliny a složení půdy.
Zajímavý odkaz: http://www.chmi.cz/meteo/ok/atlas/uvod.html


Palmy stářím získávají na zimovzdornosti, je to protože:

  1. starší rostliny mají větší rezervy živin, které umožňují mnohem rychlejší vyzrání pletiv po skončení růstového cyklu.
  2. čím větší počet listů (na dané ploše), tím větší schopnost chránit se navzájem před působením větru, mrazu a slunce. Trachycarpus v našem pásmu zahušťuje pletivo, přizpůsobuje se naší zimě.
  3. malé rostliny mají tenké kmeny a tím také méně termální hmoty, takže se během mrazů ochladí rychleji než kmeny dospělých rostlin. Půda zmrzne začátkem ledna a i když teplota občas jde nad nulu zem je stále promrzlá až do poloviny března a to je na malou palmu dost dlouhá doba. Proto je vhodné, aby měla palma při výsadbě vyvinuté dospělé listy a vyvinutý kmínek. V zásadě by mělo být již dobře vyvinuté "srdíčko" palmy, které je důležitou zásobárnou živin. Uprostřed velkoměst je specifické mikroklima a teplota o několik stupňů vyšší. Půda rozmrzá uprostřed velkoměsta dříve.

Dva kritické faktory:
1. kondenzující vlhkost s následným mrazem
2. stojící voda.


1. Palmy nesnášejí kondenzující vlhkost, ta je celkem spolehlivě zabíjí = nepřikrývat folií. Folie je k použití jen na zastřešení, aby dovnitř nepršelo – ne na přikrytí. Vítr hýbe s folií a sklepává kapičky na rostlinu. Na přikrytí se osvědčila netkaná textilie, která zabraňuje dotyku konečků listů s folií a vodou. Folie ochraňuje před vodou, ve dne na slunci však ohřívá vzduch stejně jako ve skleníku. Palma pak těžko snáší velké teplotní rozdíly slunečních dnů a mrazivých nocí. Je proto nutné zabezpečit větrání. Před zimním sluncem je dobré částečně chránit tmavou folií, nebo zimní ochrannou folii natřít vápnem). Na zemi jako pokrývka dobře slouží mulč, který zpomaluje promrznutí půdy a pomáhá eliminovat výkyvy teplot.

2. Rostlina je vždy po zimě nejvíce náchylná na plísně jak od konečků listů ( při výskytu potřeba potom ihned zastřihnout až po zdravé pletivo), tak od kořenů. Nutná je proto dobře propustná zemina s perfektním odvodněním (k použití vrstva hrubého štěrku na dno jámy). Také umístění na mírném svahu je velmi žádoucí. Během dlouhé zimy však zase naopak hrozí dehydratace přikryté rostliny, důležitá je občasná zálivka ve dnech kdy nemrzne.

K. Muselíková, tel.: 776663560

16.4.2004 byl vysazen 200cm (kmen 100cm) vysoký T. fortunei ve Vin. Šumicích (u Brna).


picture_01.jpg, 40 kB
výška Trachy 200cm (s nádobou 240cm)
Důležitý je výběr vhodné variety (Trachycarpy pěstované dlouhodobě ve sklenících jsou nevhodné pro výsadbu).
picture_02.jpg, 44 kB
Výběr vhodného místa a např. ochrana ostatními stromy před nepříznivými podmínkami je žádaná. Výsadba časně zjara (v měsících březen-duben) je důležitá pro důkladné prokořenění.
picture_03.jpg, 37 kB
dostatečně hluboká jáma
picture_04.jpg, 38 kB
Perfektní odvodnění dobrou drenáží (hrubý štěrk)
picture_05.jpg, 35 kB
Složení půdy je kritickým faktorem. Při stojící vodě u kořenů, po tání sněhu palma odspodu plesniví a uhnívá (byla namíchána rašelina s pískem a přidána těžká jílovitá zemina ze zahrady).
picture_06.jpg, 42 kB
nepoškodit kořenový systém je též důležité
picture_07.jpg, 43 kB
picture_08.jpg, 39 kB
mírný svah je pro dobrý odtok vody
picture_09.jpg, 23 kB
picture_10.jpg, 24 kB

picture_11.jpg, 35 kB

picture_12.jpg, 42 kB
Léto 2004
picture_13.jpg, 36 kB
picture_14.jpg, 23 kB picture_15.jpg, 20 kB
Je důležité hnojit tak, aby rostlina vyvinula (přes léto) pevné listy a silný kořenový systém. Palma se prokořeňuje dobré 3-4 roky,proto je nezbytná dobrá péče o kořenový systém během celé této doby. Zjara začít dusíkem (podpora listů) v srpnu ukončit hnojení dusíkem - vede k tvorbě řídkého a nevyzrálého pletiva = snížení zimovzdornosti a nasadit fosfor a draselné hnojivo např. Harmavit = podporuje vyzrávání pletiva, zvyšuje zimovzdornost. Hnojivo zapravené do půdy v létě se většinou dostane ke kořenům až na podzim s příchodem vlhčího počasí. Fosfor se musí do půdy zapravovat průběžně, díky jeho malé pohyblivosti se v půdě projeví až po několika letech.
picture_16.jpg, 24 kB picture_17.jpg, 23 kB
picture_18.jpg, 16 kB
Noční osvětlení
picture_19.jpg, 18 kB
picture_20.jpg, 23 kB picture_21.jpg, 23 kB
picture_22.jpg, 16 kB picture_23.jpg, 24 kB


Přejít na stranu: 1 2 3 4 5 6 7 8


Poslat příspěvek/dotaz:
palm.paradise@seznam.cz